Kako koristiti video sekciju?

Draga djeco, roditelji

na našoj platformi vam pružamo najbolji izbor video-sadržaja za mektebsku pouku, ali i malo više za one koji hoće da znaju malo više.

Video-klipovi na drugim jezicima

Iako mnogi od vas govore strane jezike, ipak vam želimo pokazati kako se video klipovi koje smo za vas odabrali mogu prevesti sa arapskog, engleskog, turskog ili nekog drugog jezika na bosanski jezik ili jezik koji dobro razumijete.

Prijevod je moguće aktivirati ako gledate na računaru.

Prvi korak

Kada otvorite video na YouTube kliknuti na ovu  ili na ovu  ikonicu u donjem desnom uglu videa da dobije crvenu liniju ispod (kao što je prikazano), a to znači da je prijevod (SUBTITLE) uključen. Ako već postoji crvena linija, onda ovaj korak preskočiti. 

Drugi korak

Kliknuti na ovu ikonicu  na kojoj se podešavaju prijevodi i onda će se otvoriti mogućnost izbora za koji jezik prijevod odabrati klikom na “Titlovi ili Subtitles/CC” i dobićemo ono što vidimo na sljedećoj ikonici.

Treći korak

 Ovdje vidimo da je aktivan prijevod za engleski jezik, a mi ćemo odabrati “Automatski prevedi” i onda sa spiska odabrati bosanski ili neki drugi jezik.

U gornjem desnom uglu vidimo “Opcije/Options” i tu možemo odabrati font i njegovu vrstu, veličinu, boju i prozirnost.

Video bez prijevoda

Ako video nema ovu ikonicu  onda taj video nema mogućnost da mu se uključi prijevod. Nažalost.