Ciljevi lekcije
Rekao je Allah, dž.š. photo

Rekao je Allah, dž.š.

"I prije tebe smo poslanike slali, o nekima od njih smo ti kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. I nijedan poslanik nije mogao učiniti nikakvo čudo bez Allahove volje. A kad se Allahova prijetnja ispuni, biće presuđeno po pravdi i tada će nevaljali nastradati.." (El-Mu'min, 78)

Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu dragi učenici

Vi pohađate mekteb već izvijesno vrijeme i trebalo bi da o mnogim temama znate dosta.

Trebalo bi da znate sada, a i kada porastete i budete mladi ljudi, da drugim ljudima, posebno nemuslimanima, znate predstaviti svoju vjeru i objasniti njene osnovne principe.

U predmetu akaida govorimo o islamskom vjerovanju i trebalo bi da znamo objasniti šta mi muslimani vjerujemo i koji su osnovni principi naše vjere.

Kazali smo da mi muslimani vjerujemo da Allah Uzvišeni, naš Gospodar nije ostavio ljude bez uputstva kako pravilno živjeti na ovome svijetu. Kazali smo da je slao svoje objave ljudima preko svojih poslanika ili zastupnika. E, ti zastupnici Allahovi su bili Njegovi poslanici.

Allahovi poslanici su bili odabrani ljudi koji su bili pripremani i odgajani da dobiju i ljudima dostave Allahove poruke sadržane u Njegovim objavama.

Poslanici su bili najbolji ljudi svoga vremena i oni su ljudima objašnjavali Allahove poruke pozivajući ih da čine dobro i da se čuvaju zla.

Pored onoga što ste učili u 2. nivou mektebske pouke o Allahovim poslanicima (vidi lekciju Četvrti imanski šart iz 2. nivoa) danas ćemo kazati još nekoliko dodatnih informacija.

Od svih Allahovih poslanika njih pet se zovu Ulul-‘azm – Odlučni ili najodabraniji poslanici. To su bili: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed, a.s.

Sara: Muallima, a jesu li Allahovi poslanici se nečim bavili? Od čega su živjeli? Sa koliko godina su postajali poslanici? Jesu li znali da će biti poslanici kada su bili djeca ili mladi?

Muallima Fatima: To su interesantna i dobra pitanja. Allahovi poslanici su rođeni, bili djeca i odrasli kao i sva druga djeca njihovog doba. Oni su se bavili raznim zanimanjima, kao npr.:naš poslanik, Muhammed, a.s., je bio pastir kao dijete a kasnije trgovac, Davud je pravio pancire i vojnu opremu, Sulejman se bravio gradnjom, Idris je bio krojač, Adem je bio zemljoradnik itd.

Oni su bili najsavršenijeg morala i ponašanja, bili su poznati po svojoj iskrenosti.

Znamo da je Muhammed, a.s., postao poslanik u svojoj 40. godini, a za druge poslanika ne možemo sa sigurnošću kazati koliko su imali godina. Uostalnom, to i nije najvažnije pitanje za nas. Mi ćemo naučiti koje osobine su imali svi Allahovi poslanici.

 
Osobine Allahovih poslanika?
  • Sidk – govorili su uvijek istinu
  • Emanet – bili su povjerljivi i pouzdani
  • Ismet – bili su čisti od grijeha
  • Fetanet – bili su oštroumni i pametni
  • Adalet – bili su pravedni
  • Teblig – tačno i precizno su dostavili Allahove objave ljudima i u tome ih nije ništa moglo spriječiti.

Osim ovih osobina, Allahovi poslanici su svi bili muškarci, bili su ugledni, nisu bili bolesni, bili su primjer ponašanja u svome narodu i svi su se pozdravljali selamom.

Zadaci