Muhammed a.s. je osnovao u Medini islamsku državu. Došavši u Medinu izgradio je džamiju koja je postala centar svih aktivnosti. Sazvao je sve muhadžire i ensarije pa ih pobratio a oni su podijelili međusobno imetke. Poslije ovoga je sačinio „Povelju islamskog saveza“ kojom se uspostavlja „UMMET“ i regulišu se odnosi između vjernika ali i odnosi sa drugima koji nisu muslimana. Sklopljeni su ugovori sa Jevrejima o miru, pomaganju i ne napadanju jednih na druge i tako Medina postaje prijestonica islamske države