Isa  a.s. je rođen 4. godine p.n.e. u Betlehemu bez oca.

Rodila ga je Merjema i živio je 33. godine u Palestini u sklopu Rimskog carstva.

Allah dž.š. mu je darovao slijedeće mu’džize:

  • govorio je u kolijevci,
  • vraćao je vid slijepim,
  • proživljavao je mrtve,
  • pticu načinjenu od blata oživio,
  • znao šta jedu ljudi u kućama,
  • nagovijestio je dolazak Muhammeda a.s.,
  • spuštena mu je sa neba sofra sa hranom.

Jevrejski lideri su ga uhapsili i osudili na smrt. Uvjerili su Rimsku vlast da je ustanik koji se proglasio Jevrejskim kraljem. Vjeruju da su ga razapeli i poslije nekoliko dana prenijeli u kameni grob odakle je uskrsnuo i kasnije se javljao svojim učenicima.

Istina je da nije razapet on nego izdajnik Juda, i da ga je Allah dž.š. uzdigao sebi i da će pred Sudnji dan biti spušten na zemlju. Njegov učenik Josip (dali su mu ime Bernaba) naučava čisti monoteizam, a Pavle preobraćenik u kršćanstvo naučava da nema razlike između Boga oca i Isusa što je pretočeno u dogmu o trojstvu oca sina i svetog duha.