Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Tokom namaza čovjek može napraviti i neku grešku kojoj ne treba ispravljanje, kao kod grešaka koje može ispraviti sehvi-sedžda, nego neki manji propusti. To ustvari nisu greške već ružni postupci u namazu (mekruhi), a to su najčešće ne izvršavanje namaskih sunneta.

Nasprav vadžiba u namazu stoji sehvi-sedžda, a naspram sunneta stoje mekruhi u namazu

Mekruhi u namazu su sljedeće radnje ili postupci:

Mekruhi u namazu

 1. Tokom namaza činiti pokrete koji ne pripadaju namazu kao npr. namještati odjeću, okretati se, gladiti bradu, igrati se sa prstenom, gledati u sat svako malo,…
 2. Tokom namaza išaretom ili očima primiti selam, lavom odmahivati, nakašljavati se da bi privukli pažnju
 3. Držati zatvorene oči, dizati pogled prema gore, zijevati, protezati se,
 4. Drugi rekat učiniti duljim od prvog
 5. Na dva rekata kod farza proučiti istu suru
 6. Na jednom rekatu proučiti suru koja je prije sure koju smo proučili na prethodnom rekatu
 7. Preskoččiti jednu suru na dva uzastopna rekata (npr. na jednom proučiti suru Kevser, a na sljedećem suru Nasr)
 8. Prije imama ići na ruku, sedždu ili se vraćati sa ruku’a i sedžde prije imama
 9. Klanjati gladan kod pripremljene sofre, osim kada je to nužno
 10. Klanjati u saffu, a u saffu ispred ima nepopunjeno mjesto
 11. Klanjati u odjeći na kojoj se nalaze slike ili ilustracije živih bića
 12. Klanjati u prostoriji u kojoj se nalaze slike ili ilustracije živih bića na zidu ili podu
 13. Klanajti prema vatri ili prema putu kojim prolaze ljudi
 14. Klanajti na tuđem privatnom vlasništvu bez dozvole

Pored ovoga makruh je klanjati na otvorenom, a ispred sebe nemati neku prepreku ili bar štap koji bi označavao prostor na kojim obavlajo namaz. Ta prepreka se zove sutra. Ako klanjamo u džematu, onda se sutra stavlja ispred imama i vrijedi za cijeli džemat.

Zadaci